Blogroll

Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat [Ibrani 11:1]. Ia mencahayai dan membaharui akal budi. Akal budi yang diterangi iman mendorong manusia memilih apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna [Lih Roma 12:2]

99 Kejanggalan I Alquran

1. Allah memuji diriNya (1:1-4)
2. Allah mengunci hati manusia (2:7)
3. Allah menambah penyakit pada manusia (2:10)
4. Allah akan membalas olok-olokan (2:15)
5. Allah menyuruh membuat surat semisal Alquran (2:23)
6. Di sorga ada sungai (2:25)
7. Banyak orang disesatkan Allah melalui perumpamaan (2:26)
8. Tujuh langit (2:29)
9. Allah menentukan seorang menjadi musuh bagi yang lainnya (2:36).
10. Jangan menukarkan ayat-ayat dengan harga yang rendah (2:41)
11. Bani Israel dilebihkan atas segala umat (2:47)
12. Musa diberi Taurat oleh Allah (2:53)
13. Allah menyuruh bunuh diri (2:54)
14. Allah menyambar dengan halilintar orang yang ingin melihatNya (2:55)
15. Musa memukul batu maka keluarlah air (2:60)
16. Orang Yahudi dan Nasrani mendapat pahala dari Tuhan mereka
17. Orang yang melanggar hari Sabtu dijadikan kera oleh Allah (2:65)
18. Memukul mayat dengan sebahagian anggota sapi betina (2:73)
19. Isa diperkuat dengan Roh Kudus (2:87)
20. Allah mengutuk (2:88)
21. Alquran membenarkan Alkitab (2:91)
22. Alquran adalah berita gembira (2:96)
23. Di Timur dan Barat ada Wajah Allah (2:115)
24. Allah hanya berkata “jadilah’ maka jadi (2:117)
25. Allah tidak berbicara langsung kepada manusia (2:118)
26. Penghuni neraka bukan tanggungjawab Muhammad (2:119)
27. Tidak boleh ingkar terhadap Alkitab (Kitab Suci) (2:121)
28. Bani Israil dilebihkan atas segala umat (2:122)
29. Abraham meninggikan baitullah bersama Ismail (2:127)
30. Abraham beragama Islam (2:132)
31. Beriman kepada nabi-nabi (2:136)
32. Timur dan Barat milik Allah (2:142)
33. Kiblat (2:143)
34. Tiap-tiap umat ada kiblatnya (2:148)
35. Palingkan wajah ke Masjidil haram (2:149/150)
36. Manusia ingat Allah, maka Allah ingat manusia (2:152)
37. Orang yang gugur di jalan Allah tidak mati tetapi hidup (2:154)
38. Allah memberi cobaan (2:155)
39. Ibadah Haji ke Baitullah menghapus dosa (2:158)
40. Orang kafir dila’nati Allah dan manusia seluruhnya (2:161)
41. Dilarang makan daging Babi (2:173)
42. Menjual Alkitab (2:174)
43. Alkitab membawa kebenaran (2:176)
44. Kebajikan bukan mengarahkan wajah ke Timur dan Barat (2:177)
45. Larangan melampaui batas (2:178)
46. Wajib membuat surat wasiat (2:180//240)
47. Wajib puasa (2:183/185)
48. Doa permohonan dikabulkan (2:186)
49. Boleh melakukan hubungan seksual pda bulan puasa (2:187)
50. Bulan sabit adalah tanda waktu bagi manusia (2:189)
51. Allah beserta orang-orang yang takwa (2:194)
52. Haji (2:196/197//200)
53. Allah Maha Pengampun (2:199)
54. Allah sangat keras siksaanNya (2:211)
55. Allah tidak menyukai kebinasaan (2:205)
56. Masuklah ke Islam (2:208)
57. Allah memberi rejeki bagi orang yang dikehendakiNya (2:212)
58. Manusia itu adalah umat yang satu (2:213)
59. Pertolongan Allah amat dekat (2:214)
60. Fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh (2:217)
61. Minuman keras dan judi adalah dosa (2:219)
62. Jangan nikah dengan wanita musyrik (2:221)
63. Haid adalah kotoran, dan jangan mendekati wanita yang haid (2:222)
64. Isteri adalah seperti tempat bercocok tanam para lelaki (2:223)
65. Allah menghukum dan mengampun (2:225)
66. Suami lebih tinggi daripada isteri (2:228)
67. Ingatlah Alkitab (Al-Quran) 2:231)
68. Allah melihat (2:233//237)
69. Jangan janji kawin secara rahasia (2:2:235)
70. Hirarki para rasul (2:253)
71. Memberi bantuan untuk jihat (2:254)
72. Allah tidak mengantuk (2:255)
73. Tidak ada paksaan masuk Islam (2:256)
74. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang zalim (2:258)
75. Allah menghidupkan/mematikan manusia selama seratus tahun (2:259)
76. Allah menghidupkan burung yang dicincang di depan Ibrahim (2:260)
77. Imbalan menafkahkan harta di jalan Allah (2:261)
78. Nafkahkan harta di jalan Allah (2:267-274)
79. Hukum Riba (2:275-281)
80. Allah mengampuni dan menyiksa sipa yang dikehendakiNya (2:284)
81. 85 Taurat dan Injil diturunkan dari Allah (3:2)
82. Allah mempunyai balasan siksa (3:3)
83. Orang taqwa dikaruniai isteri di sorga yang berair (3:15)
84. Agama yang diridhai Allah hanyalah Islam (3:19)
85. Kewajiban Muhammad hanya menyampaikan ayat-ayat Allah (3:20)
86. Allah menghinakan orang yang dikehendakiNya (3:26)
87. Allah beri rezeki kepada siapa yang dikehendakiNya (3:27)
88. Muslim dilarang ambil orang kafir jadi wali/pemimpin/teman (3:28)
89. Allah tidak menyukai orang kafir (3:32)
90. Maryam mempunyai anak-anak keturunannya (3:36)
91. Allah beri rezki kepada siapa yang dikehendakinya (3:37)
92. Kisah Zakaria (3:37-41)
93. Yesus seorang terkemuka di dunia dan di akhirat (3:45)
94. Kisah Isa (3:45-55)
95. Pengikut Yesus di atas orang-orang kafir
96. Allah menyiksa orang-orang kafir di dunia dan di akhirat (3:56)
97. Allah menciptakan Adam dari tanah (3:59)
98. Percaya kepada nabi-nabi (3:840

13 komentar:

Di lihat dari sudut pandang non Islam, sebahagiaan ayat di atas memang kelihatan janggal, dan sebahagiaannya lagi sangat janggal, atau tidak masuk akal. Ada yang masuk akal, tetapi janggal, dalam arti tidak benar. Misalnya:puasa, ini kan masuk akal, tetapi setelah diteliti, ternyata memang isi puasanya Islam itu tidak benar. Beberapa ayat berisi ceritera Alkitab Kristen, tetapi isinya sudah dirombak mengikuti selera pengarang Alquran. Yang benar2 irasional misalnya: di sorga ada sungai, Allah menentukan seorang menjadi musuh bagi yang lainnya.

"[Qs 2.174] Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Al Kitab dan menjualnya dengan harga yang sedikit (murah), mereka itu sebenarnya tidak memakan (tidak menelan) ke dalam perutnya melainkan api, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak akan menyucikan mereka dan bagi mereka siksa yang amat pedih."
Alkitab dijual harga murah, ditolak oleh Allah, ia malah mengatakan bahwa tidak menelan, melainkan api. Pengarang Alquran kelihatan sekali mencatat pesan Allah yang tidak dapat dimengerti/atau tidak masuk akal. Bagaimana mungkin tidak akan berbicara kepada mereka yang menjual Alkitab pada akhir zaman, padahal saat itulah seluruh tindak-tanduk manusia orang perorang dibicarakan. Jadi, benar bahwa ayat ini JANGGAL.

[2.174] Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Al Kitab dan menjualnya dengan harga yang sedikit (murah), mereka itu sebenarnya tidak memakan (tidak menelan) ke dalam perutnya melainkan api, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak akan menyucikan mereka dan bagi mereka siksa yang amat pedih."

a. Kelihatan sekali bahwa redaksi kalimat Allah ini sangat kacau. "Mereka tidak memakan...melainkan api"

b. "Allah tidak akan berbicara kepada mereka", bukankah pada akhir zaman, pengadilan akhir/kiamat, seluruh tingkah laku manusia dibicarakan, diadili? Bagaimana mungkin Allah bisa diam?

c. Apakah Alkitab yang dibicarakan Alquran ini bisa dijual dengan harga yang sedikit mahal?

d. Ternyata Alquran ini memang mengandung KEJANGGALAN YANG NYATA.

BUAT AKANG Udin says:
15 Juni 2011 22:24
Di lihat dari sudut pandang non Islam, sebahagiaan ayat di atas memang kelihatan janggal, dan sebahagiaannya lagi sangat janggal, atau tidak masuk akal. Ada yang masuk akal, tetapi janggal, dalam arti tidak benar. Misalnya:puasa, ini kan masuk akal, tetapi setelah diteliti, ternyata memang isi puasanya Islam itu tidak benar. Beberapa ayat berisi ceritera Alkitab Kristen, tetapi isinya sudah dirombak mengikuti selera pengarang Alquran. Yang benar2 irasional misalnya: di sorga ada sungai, Allah menentukan seorang menjadi musuh bagi yang lainnya.
Y IYALAH ORG LU MANDANGNYA DARI SISI KRISTEN
ANEH LO
TAPI KLO ANDA MEMANDANG DARI SEGI ORG YANG SEDANG MENCARI KEBENARAN PASTI ANDA AKAN MENEMUKANNYA DALAM ISLAM
JGAN LEBAY Y
UDIN,,,UDIN NAMAMU TERKENAL TAPI BNYAK YANG SUKA
WKWKWKWKW
KYAK LAGU AJA Y

BUAT MAS zebaoth_jehova says:
15 Juni 2011 22:37
"[Qs 2.174] Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Al Kitab dan menjualnya dengan harga yang sedikit (murah), mereka itu sebenarnya tidak memakan (tidak menelan) ke dalam perutnya melainkan api, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak akan menyucikan mereka dan bagi mereka siksa yang amat pedih."
Alkitab dijual harga murah, ditolak oleh Allah, ia malah mengatakan bahwa tidak menelan, melainkan api. Pengarang Alquran kelihatan sekali mencatat pesan Allah yang tidak dapat dimengerti/atau tidak masuk akal. Bagaimana mungkin tidak akan berbicara kepada mereka yang menjual Alkitab pada akhir zaman, padahal saat itulah seluruh tindak-tanduk manusia orang perorang dibicarakan. Jadi, benar bahwa ayat ini JANGGAL.
COMMENT :
MENJUAL KITAB DENGAN HARGA MURAH MAKSUDNYA MENDUSTAKAN AYAT2 ALLAH YANG DITURUNKAN PADA NABI2 TERDAHULU SEPERTI MUSA AS. ISA AS. DENGAN CARA MEROBAH, MENGGANTI DAN MENGURANGI AL-KITAB ( TAURAT, INJIL, ZABUR )JUGA MENDUSTAKAN AYAT2 YANG DITURUNAKAN ALLAH KEPADA RASUL SAW DALAM AL-QUR`AN

ORG KRISTEN INGIN AGAR MUSLIM MENINGGALKAN AGAMANYA TAPI JANJI ALLAH BENAR

[9.33]Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (Al Qur'an) dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai.

[48.28]Dia-lah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkan-Nya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi.

Semua yang ada dalam Alqoran berasal dari mulut Muhammad. Ketika muhammad telah mati, maka mati pulalah allah ini. Adakah seorang muslim yang bisa memberi satu saja bukti bahwa ada satu ayat dlm Alqoran yg tdk keluar dari mulut Muhammad?
Adakah seorang muslim yang bernai menjawab tantangan ini? Kami yakin muslim tdk mampu.

Isteri adalah seperti tempat bercocok tanam para lelaki (2:223)

Ibarat istri itu hanyalah toh sampahnya para kaum pria muslim.

Apa takarannya utk mengatakan bahwa ini aneh dan itu bukan? Tentu saja akal sehat. Muslim memandang alqoran tdk aneh karena mereka tdk lagi menggunakan akal sehatnya. Mereka mengikuti islam semata2 karena takut neraka yg diancamkan oleh muhammad. Padahal semua itu bohong besar. Sadar dan bertobatlah wahai saudara muslim......

1. Nabi tidak dpt menolong putrinya sendiri. -Ya Fathimah binti Muhammadin saliini maa tsiati min maali, Laa ughni anki minalloohi syai'an. Hadits Shahih Bukhori III/1261. Arti: Dan hai Fathimah putri Muhammad, mintalah kepadaku harta, dan saya tidak dapat menolongmu sedikitpun dari siksa Allah kelak.
2. Muhammad tidak dapat menolong bapaknya sendiri. -An Annas rojulan qoola, Yaa rasulullohi SAW alna Abi? Qola fil naari, falamma qoff ada'hu fa qola, inna abi wa abaka fil naar. Hadits Shahih Muslim I/162. Arti: Dari Annas ra katanya: Seorang laki2 bertanya kpd rasululloh SAW : "Dimana tempat bapakku Jawab Nabi di neraka. Ketika orang itu berlalu Nabi memanggilnya seraya berkata: "Sesungguhnya bapakmu dan bapakku di neraka"
3. Muhammad SAW memohon ampunan bagi ibunya ditolak kecuali ziarah kubur. Shahih Muslim II/924

4. Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kpd orang yg dikasihinya. -Innaka laa tahdi ahbabta, wa laa kinnallooha yandi may yasyaa-u, wa huwa'alamu bil muhtadin. Qs 28:56
5. Muhaammad tidak dapat menolong dirinya sendiri krn hingga saat ini umat muslim diminta mendoakan (bershalawat) bagi keselamatan Muhammad. Jika Muhammad sudah selamat maka tentu tidak perlu didoakan lagi. Dan arti dari SAW itu sendiri adalah Semoga/Mudah-mudahan Allah menyelamatkan. Yg artinya tentu saja belum selamat.

Pertanyaan Besar:
Jika Muhammad tidak bisa menyelamatkan anaknya, bapaknya, ibunya, bahkan dirinya sendiri, bagaimana mungkin Dia menyelamatkan Anda setelah Anda mati?

Menurut beberapa info yang kredible, Muhammad adalah seorang mencakup semuanya: psikopat, pedopil, Schizofrenia, dan macam.....

Poskan Komentar

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More