Blogroll

Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat [Ibrani 11:1]. Ia mencahayai dan membaharui akal budi. Akal budi yang diterangi iman mendorong manusia memilih apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna [Lih Roma 12:2]

99 Kejanggalan I Alquran

1. Allah memuji diriNya (1:1-4)
2. Allah mengunci hati manusia (2:7)
3. Allah menambah penyakit pada manusia (2:10)
4. Allah akan membalas olok-olokan (2:15)
5. Allah menyuruh membuat surat semisal Alquran (2:23)
6. Di sorga ada sungai (2:25)
7. Banyak orang disesatkan Allah melalui perumpamaan (2:26)
8. Tujuh langit (2:29)
9. Allah menentukan seorang menjadi musuh bagi yang lainnya (2:36).
10. Jangan menukarkan ayat-ayat dengan harga yang rendah (2:41)
11. Bani Israel dilebihkan atas segala umat (2:47)
12. Musa diberi Taurat oleh Allah (2:53)
13. Allah menyuruh bunuh diri (2:54)
14. Allah menyambar dengan halilintar orang yang ingin melihatNya (2:55)
15. Musa memukul batu maka keluarlah air (2:60)
16. Orang Yahudi dan Nasrani mendapat pahala dari Tuhan mereka
17. Orang yang melanggar hari Sabtu dijadikan kera oleh Allah (2:65)
18. Memukul mayat dengan sebahagian anggota sapi betina (2:73)
19. Isa diperkuat dengan Roh Kudus (2:87)
20. Allah mengutuk (2:88)
21. Alquran membenarkan Alkitab (2:91)
22. Alquran adalah berita gembira (2:96)
23. Di Timur dan Barat ada Wajah Allah (2:115)
24. Allah hanya berkata “jadilah’ maka jadi (2:117)
25. Allah tidak berbicara langsung kepada manusia (2:118)
26. Penghuni neraka bukan tanggungjawab Muhammad (2:119)
27. Tidak boleh ingkar terhadap Alkitab (Kitab Suci) (2:121)
28. Bani Israil dilebihkan atas segala umat (2:122)
29. Abraham meninggikan baitullah bersama Ismail (2:127)
30. Abraham beragama Islam (2:132)
31. Beriman kepada nabi-nabi (2:136)
32. Timur dan Barat milik Allah (2:142)
33. Kiblat (2:143)
34. Tiap-tiap umat ada kiblatnya (2:148)
35. Palingkan wajah ke Masjidil haram (2:149/150)
36. Manusia ingat Allah, maka Allah ingat manusia (2:152)
37. Orang yang gugur di jalan Allah tidak mati tetapi hidup (2:154)
38. Allah memberi cobaan (2:155)
39. Ibadah Haji ke Baitullah menghapus dosa (2:158)
40. Orang kafir dila’nati Allah dan manusia seluruhnya (2:161)
41. Dilarang makan daging Babi (2:173)
42. Menjual Alkitab (2:174)
43. Alkitab membawa kebenaran (2:176)
44. Kebajikan bukan mengarahkan wajah ke Timur dan Barat (2:177)
45. Larangan melampaui batas (2:178)
46. Wajib membuat surat wasiat (2:180//240)
47. Wajib puasa (2:183/185)
48. Doa permohonan dikabulkan (2:186)
49. Boleh melakukan hubungan seksual pda bulan puasa (2:187)
50. Bulan sabit adalah tanda waktu bagi manusia (2:189)
51. Allah beserta orang-orang yang takwa (2:194)
52. Haji (2:196/197//200)
53. Allah Maha Pengampun (2:199)
54. Allah sangat keras siksaanNya (2:211)
55. Allah tidak menyukai kebinasaan (2:205)
56. Masuklah ke Islam (2:208)
57. Allah memberi rejeki bagi orang yang dikehendakiNya (2:212)
58. Manusia itu adalah umat yang satu (2:213)
59. Pertolongan Allah amat dekat (2:214)
60. Fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh (2:217)
61. Minuman keras dan judi adalah dosa (2:219)
62. Jangan nikah dengan wanita musyrik (2:221)
63. Haid adalah kotoran, dan jangan mendekati wanita yang haid (2:222)
64. Isteri adalah seperti tempat bercocok tanam para lelaki (2:223)
65. Allah menghukum dan mengampun (2:225)
66. Suami lebih tinggi daripada isteri (2:228)
67. Ingatlah Alkitab (Al-Quran) 2:231)
68. Allah melihat (2:233//237)
69. Jangan janji kawin secara rahasia (2:2:235)
70. Hirarki para rasul (2:253)
71. Memberi bantuan untuk jihat (2:254)
72. Allah tidak mengantuk (2:255)
73. Tidak ada paksaan masuk Islam (2:256)
74. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang zalim (2:258)
75. Allah menghidupkan/mematikan manusia selama seratus tahun (2:259)
76. Allah menghidupkan burung yang dicincang di depan Ibrahim (2:260)
77. Imbalan menafkahkan harta di jalan Allah (2:261)
78. Nafkahkan harta di jalan Allah (2:267-274)
79. Hukum Riba (2:275-281)
80. Allah mengampuni dan menyiksa sipa yang dikehendakiNya (2:284)
81. 85 Taurat dan Injil diturunkan dari Allah (3:2)
82. Allah mempunyai balasan siksa (3:3)
83. Orang taqwa dikaruniai isteri di sorga yang berair (3:15)
84. Agama yang diridhai Allah hanyalah Islam (3:19)
85. Kewajiban Muhammad hanya menyampaikan ayat-ayat Allah (3:20)
86. Allah menghinakan orang yang dikehendakiNya (3:26)
87. Allah beri rezeki kepada siapa yang dikehendakiNya (3:27)
88. Muslim dilarang ambil orang kafir jadi wali/pemimpin/teman (3:28)
89. Allah tidak menyukai orang kafir (3:32)
90. Maryam mempunyai anak-anak keturunannya (3:36)
91. Allah beri rezki kepada siapa yang dikehendakinya (3:37)
92. Kisah Zakaria (3:37-41)
93. Yesus seorang terkemuka di dunia dan di akhirat (3:45)
94. Kisah Isa (3:45-55)
95. Pengikut Yesus di atas orang-orang kafir
96. Allah menyiksa orang-orang kafir di dunia dan di akhirat (3:56)
97. Allah menciptakan Adam dari tanah (3:59)
98. Percaya kepada nabi-nabi (3:840

38 komentar:

Di lihat dari sudut pandang non Islam, sebahagiaan ayat di atas memang kelihatan janggal, dan sebahagiaannya lagi sangat janggal, atau tidak masuk akal. Ada yang masuk akal, tetapi janggal, dalam arti tidak benar. Misalnya:puasa, ini kan masuk akal, tetapi setelah diteliti, ternyata memang isi puasanya Islam itu tidak benar. Beberapa ayat berisi ceritera Alkitab Kristen, tetapi isinya sudah dirombak mengikuti selera pengarang Alquran. Yang benar2 irasional misalnya: di sorga ada sungai, Allah menentukan seorang menjadi musuh bagi yang lainnya.

"[Qs 2.174] Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Al Kitab dan menjualnya dengan harga yang sedikit (murah), mereka itu sebenarnya tidak memakan (tidak menelan) ke dalam perutnya melainkan api, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak akan menyucikan mereka dan bagi mereka siksa yang amat pedih."
Alkitab dijual harga murah, ditolak oleh Allah, ia malah mengatakan bahwa tidak menelan, melainkan api. Pengarang Alquran kelihatan sekali mencatat pesan Allah yang tidak dapat dimengerti/atau tidak masuk akal. Bagaimana mungkin tidak akan berbicara kepada mereka yang menjual Alkitab pada akhir zaman, padahal saat itulah seluruh tindak-tanduk manusia orang perorang dibicarakan. Jadi, benar bahwa ayat ini JANGGAL.

[2.174] Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Al Kitab dan menjualnya dengan harga yang sedikit (murah), mereka itu sebenarnya tidak memakan (tidak menelan) ke dalam perutnya melainkan api, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak akan menyucikan mereka dan bagi mereka siksa yang amat pedih."

a. Kelihatan sekali bahwa redaksi kalimat Allah ini sangat kacau. "Mereka tidak memakan...melainkan api"

b. "Allah tidak akan berbicara kepada mereka", bukankah pada akhir zaman, pengadilan akhir/kiamat, seluruh tingkah laku manusia dibicarakan, diadili? Bagaimana mungkin Allah bisa diam?

c. Apakah Alkitab yang dibicarakan Alquran ini bisa dijual dengan harga yang sedikit mahal?

d. Ternyata Alquran ini memang mengandung KEJANGGALAN YANG NYATA.

BUAT AKANG Udin says:
15 Juni 2011 22:24
Di lihat dari sudut pandang non Islam, sebahagiaan ayat di atas memang kelihatan janggal, dan sebahagiaannya lagi sangat janggal, atau tidak masuk akal. Ada yang masuk akal, tetapi janggal, dalam arti tidak benar. Misalnya:puasa, ini kan masuk akal, tetapi setelah diteliti, ternyata memang isi puasanya Islam itu tidak benar. Beberapa ayat berisi ceritera Alkitab Kristen, tetapi isinya sudah dirombak mengikuti selera pengarang Alquran. Yang benar2 irasional misalnya: di sorga ada sungai, Allah menentukan seorang menjadi musuh bagi yang lainnya.
Y IYALAH ORG LU MANDANGNYA DARI SISI KRISTEN
ANEH LO
TAPI KLO ANDA MEMANDANG DARI SEGI ORG YANG SEDANG MENCARI KEBENARAN PASTI ANDA AKAN MENEMUKANNYA DALAM ISLAM
JGAN LEBAY Y
UDIN,,,UDIN NAMAMU TERKENAL TAPI BNYAK YANG SUKA
WKWKWKWKW
KYAK LAGU AJA Y

BUAT MAS zebaoth_jehova says:
15 Juni 2011 22:37
"[Qs 2.174] Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Al Kitab dan menjualnya dengan harga yang sedikit (murah), mereka itu sebenarnya tidak memakan (tidak menelan) ke dalam perutnya melainkan api, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak akan menyucikan mereka dan bagi mereka siksa yang amat pedih."
Alkitab dijual harga murah, ditolak oleh Allah, ia malah mengatakan bahwa tidak menelan, melainkan api. Pengarang Alquran kelihatan sekali mencatat pesan Allah yang tidak dapat dimengerti/atau tidak masuk akal. Bagaimana mungkin tidak akan berbicara kepada mereka yang menjual Alkitab pada akhir zaman, padahal saat itulah seluruh tindak-tanduk manusia orang perorang dibicarakan. Jadi, benar bahwa ayat ini JANGGAL.
COMMENT :
MENJUAL KITAB DENGAN HARGA MURAH MAKSUDNYA MENDUSTAKAN AYAT2 ALLAH YANG DITURUNKAN PADA NABI2 TERDAHULU SEPERTI MUSA AS. ISA AS. DENGAN CARA MEROBAH, MENGGANTI DAN MENGURANGI AL-KITAB ( TAURAT, INJIL, ZABUR )JUGA MENDUSTAKAN AYAT2 YANG DITURUNAKAN ALLAH KEPADA RASUL SAW DALAM AL-QUR`AN

ORG KRISTEN INGIN AGAR MUSLIM MENINGGALKAN AGAMANYA TAPI JANJI ALLAH BENAR

[9.33]Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (Al Qur'an) dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai.

[48.28]Dia-lah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkan-Nya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi.

Semua yang ada dalam Alqoran berasal dari mulut Muhammad. Ketika muhammad telah mati, maka mati pulalah allah ini. Adakah seorang muslim yang bisa memberi satu saja bukti bahwa ada satu ayat dlm Alqoran yg tdk keluar dari mulut Muhammad?
Adakah seorang muslim yang bernai menjawab tantangan ini? Kami yakin muslim tdk mampu.

Isteri adalah seperti tempat bercocok tanam para lelaki (2:223)

Ibarat istri itu hanyalah toh sampahnya para kaum pria muslim.

Apa takarannya utk mengatakan bahwa ini aneh dan itu bukan? Tentu saja akal sehat. Muslim memandang alqoran tdk aneh karena mereka tdk lagi menggunakan akal sehatnya. Mereka mengikuti islam semata2 karena takut neraka yg diancamkan oleh muhammad. Padahal semua itu bohong besar. Sadar dan bertobatlah wahai saudara muslim......

1. Nabi tidak dpt menolong putrinya sendiri. -Ya Fathimah binti Muhammadin saliini maa tsiati min maali, Laa ughni anki minalloohi syai'an. Hadits Shahih Bukhori III/1261. Arti: Dan hai Fathimah putri Muhammad, mintalah kepadaku harta, dan saya tidak dapat menolongmu sedikitpun dari siksa Allah kelak.
2. Muhammad tidak dapat menolong bapaknya sendiri. -An Annas rojulan qoola, Yaa rasulullohi SAW alna Abi? Qola fil naari, falamma qoff ada'hu fa qola, inna abi wa abaka fil naar. Hadits Shahih Muslim I/162. Arti: Dari Annas ra katanya: Seorang laki2 bertanya kpd rasululloh SAW : "Dimana tempat bapakku Jawab Nabi di neraka. Ketika orang itu berlalu Nabi memanggilnya seraya berkata: "Sesungguhnya bapakmu dan bapakku di neraka"
3. Muhammad SAW memohon ampunan bagi ibunya ditolak kecuali ziarah kubur. Shahih Muslim II/924

4. Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kpd orang yg dikasihinya. -Innaka laa tahdi ahbabta, wa laa kinnallooha yandi may yasyaa-u, wa huwa'alamu bil muhtadin. Qs 28:56
5. Muhaammad tidak dapat menolong dirinya sendiri krn hingga saat ini umat muslim diminta mendoakan (bershalawat) bagi keselamatan Muhammad. Jika Muhammad sudah selamat maka tentu tidak perlu didoakan lagi. Dan arti dari SAW itu sendiri adalah Semoga/Mudah-mudahan Allah menyelamatkan. Yg artinya tentu saja belum selamat.

Pertanyaan Besar:
Jika Muhammad tidak bisa menyelamatkan anaknya, bapaknya, ibunya, bahkan dirinya sendiri, bagaimana mungkin Dia menyelamatkan Anda setelah Anda mati?

Menurut beberapa info yang kredible, Muhammad adalah seorang mencakup semuanya: psikopat, pedopil, Schizofrenia, dan macam.....

Saya sendiri kristen yang baru masuk islam karna arwah kakek menyuruh saya masuk agama islam .
Kakek saya berbicara melalui media manusia ( dirasukan ) kakek saya bilang "nak masuklah islam, kakek sedih kalo bisa memilih kakeh ingin dihidupkan kembali sebagai islam, kelak kau akan mengetahuinya kenapa kakek berkata demikian"

belajar agama tidak boleh setengah-setengah, anda yang menjelekkan muslim memaparkan berbagai bukti tapitidak mengeti yang anda maksud..seprti harga murah pada alquran, itu yang dimaksud seperti merubah ayat, dan alquran tidak berasal dari muhammad, beliau tidak mengarangnya, alquran adalah firman Allah SWT yang disampaikan melalui nabinya muhammad SAW,

kalau anda memandang islam begitu aneh...bisakah saya memandang dogma trinitas anda juga aneh? bagaimana tuhan memiliki 3 kepribadian dalm 1, bagaimana mengatakan yesus adalah tuhan sedangkan dia masi meminta tolong pada tuhan? yang mana yang tuhan sebnernya? bagaimana ada penebusan dosa oleh satu orang? yang berbuat sapa yang nanggung sapa? kalau gitu enak dong bikin dosa aja terus,,ga ada hukum yg ngatur..toh ntar dosa kita ditebus

islam itu memang mudah, tapi tidak boleh dimudahkan...jadi jangan mempelajari setngah2...

Untukmu agama mu,untukku agamaku (Alkafirun:6)
Jika kau berpikir alquran benar,maka benarlah alquran tsb. Jika kalian berfikir ada kejanggalan,maka coba periksa kembali diri anda. Mungkin ada yg salah dgn cara berpikir anda. Coba pelajari apa yg sebenarnya ada di agama islam. Maka kamu akan paham
Jika kalian berfikir dengan berkata seperti itu akan menggoyahkan iman kami,maka sebenarnya kalian sedang mengerjakan hal yang sia sia.
Jika kalian mengatai nabi kami psikopat atau dll? Apakah di agama kalian diajarkan untuk berlaku begitu? Sungguh perbuatan yg sangat disayangkan:)

Kalau lah memang benar bahwa Muhammad Saw adalah seorang penderita sakit jiwa, maka mengapa Muhammad dan para sahabatnya dapat membuat terobosan sejarah yang luar biasa? Apakah mungkin seorang penderita sakit jiwa dapat berprestasi begitu luar biasa.
Nabi-Nabi Alkitab DILAPORKAN telah menyatakan bahwa HAMAN adalah seseorang yang hidup di dalam istana Xerxes, sementara Muhammad mengisahkan bahwa HAMAN adalah seseorang yang hidup dalam istana Firaun. Penelitian membuktikan bahwa ternyata HAMAN HIDUP DI JAMAN FIRAUN, yang mana itu membuktikan bahwa Muhammad benar dengan klaimnya karena memang dia adalah seorang Nabi Tuhan yang mengembangkan firman Tuhan ke muka bumi.

Apakah ada bukti untuk melawan Muhammad di dalam perkara kehidupan HAMAN ini? Apakah mungkin orang gila dapat membuat pernyataan yang bersesuaian dengan keilmuan? Apakah ali sina cukup gila untuk menuntut seluruh manusia untuk menempatkan Muhammad sebagai orang gila sementara antara Muhammad dan ilmu penelitian BERADA PADA TEMPAT YANG SAMA?
Kalian ingin membuktikan kejanggalan agama islam. Tetapi kalian tdk cukup tangguh.

Mbah mu a(: smua yang dari Nabi muhammad itu adalah perantara firman Allah terserah Allah s.w.t mau kasih amanah kesapa aja lebih baik gausah komen jika tidak berakal dan berilmu baik dan logis brohh(: ,sekarang lak dibalik yesus mu duwe mak bapak kakek nenek yot? Bhak:v spo seng nyiptakno wedus?(;✌

Hualah broo(: nabi Muhammad itu diamanahkan oleh Allah trserah Allah S.W.T mau kasi amanah ke sapa aja orang dee tuhan semesta Alam(; lebih baik gausah komen kalok tidak punya cukup akal berpikir dan berilmu logis ;) ,sekarang lak diwalik misale yesusmu duwe mak bapak yot mbah ngkong ? Trs seng nggawe iku spo wedus??✌

kenapa tuhan bisa mati? dimana kekuatannya sebagai tuhan?
klo dia memang tuhan yang menjelma sebagai manusia. kenapa dia tidak kekal dan menghidupkan dirinya sendiri
kenapa tuhan bisa makan dan minum? manusia klo sudah makan cepat atau lambat pasti cari toilet
tolong tunjukkan 1 ayat yang jelas dan tidak ambigu dimana dia berkata "aku tuhan" dan "sembah aku"

Wahai anda jehova,, sy tidak tahu apa agama anda,, sekarang kita bicara logika kitab suci mana yg sampai saat ini masih terjaga dan tidak ada perubahan sama sekali,, sy katakan Al Quran lah kitab itu sampai saat ini, kalau anda punya informasi kitab yg lebih bagus dan lebih baik dr Al quran, tolong share ke sy, akan sy pelajari,, sekarang kita berbicara tentang ahli kitab,, sekrang apa pendapat anda tentang penghianat,, apabila anda seorang komandan dan telah memberi tahu tentang rahasia kemiliteran anda ke pada salah satu org kepercayaan anda, ternyata anda dihianati dan rahasia anda di bocorkan oleh org kepercayaan anda, apa pendapat anda ten5ang hal itu??? Skg kita bicara tentang ahli kitab,, ahli kitab adalah org yg tahu tentang ajaran agama yg benar sesuai wahyu Allah SWT, tapi dia tidak menyebarkan ajaran itu sesuai apa adanya, akan tetapi sebagian ajaran tsb diubah sesuai keinginannya,, bukannya ini sama dg penghianat tadi,, skg kira2 apa tendensi ahli kitab mengubah ajaran Allah SWT ??? Menurut logika sy, dia ingin disukai banyak org, diakui dan memiliki banyak pengikut, makanya dia mengubah ayat2 sesuai Keinginannya dan keinginan banyak org, asal anda tahu baik itu belum tentu benar, tapi benar itu pasti baik meskipun itu pahit kalau menurut pandangan manusia,, dalam islam kita memperlukan sinergi antara keyakinan dan akal sehat, iman merupakan keyakinan yg dilandasi tanda2 sebagai bukti atau petunjuk atas keimanan tsb. Sehingga dg tanda2 tsb maka akal kita yg selanjutnya berperan apakah kita mengingkari atau mengaamiini tanda2 tsb., menrut logika saya tidak ada yg janggal dalam Al Quran, hanya anda kurang memfahami maksud ayat tersebut, membahas ahli kitab kembali, ahli kitab menjual dg harga murah,, kalau anda mempelajari Al quran secara kaffah,, maka akan anda temui ayat yg isinya dosa tidak bs digantikan dg emas sepenuh bumi, artinya apa kekayaan yg ada saat ini sangatlah tidak sepadan dg RidhaAllah di kahirat kelak,, ahli kitab menelan api neraka,, sy menafsirkan kalau anda mengimani adanya neraka maka apa yg sulit Bagi Allah SWT akan memasukan ahli kitab pengianat td kedalam neraka dan memberikan makanan dari api neraka,??? Sementara Allah SWT tidak akan melihat wajahnya ketika masa penghisaban, Apa sulitnya Bagi Allah SWT untuk hal tsb,, bisa jadi Allah melalui mahluknya yaitu Malaikat untuk interogasi ahli kitab tsb, atau bisa jadi ahli kitab tersebut langsung diceburkan ke neraka krn saking murkanya Allah thdp penghianat tsb,, Apa yg sulit bagi Allah SWT untuk semua ini,,??? Saran sy silahkan anda cari kebenaran dg mempelajari swmua kitab, kemudian gunakan akal anda untuk berfikir kitab mana yg logis dan tidak logis,

Sumber dari mana anda mengatakan hal tsb? Tlg tunjukn kwpada sy

Dimanakah hal yg menurut anda tidak masuk akal dlm islam??? Coba tunjukan kpd sy

Dimanakah hal yg menurut anda tidak masuk akal dlm islam??? Coba tunjukan kpd sy

Berarti anda kurang faham tentang islam, didalam islam mempelajari tentang fairplay, atau sportifitas dan tanggung jawab pribadi masing2,, Asal anda tahu Rasulullah diutus Allah SWT hanya memberi kabar dan memberikan peringatan bagi mahluk Allah yg berakal dan beriman, selebihnya apakah manusia mau mebgikuti peringatan tsb atau mengabaikan itu urusan pribadi masing2, dalam Al quran sdh jelas bahwasanya manusia itu tidak menanggung dosa orang lain melainkan dosanya sendiri sendiri,,

Dimanakah hal yg menurut anda tidak masuk akal dlm islam??? Coba tunjukan kpd sy

Hehe.... Alkitab dijual dengan harga murah karena mendapatkan subsidi dari pemerintah supaya masyarakat dapat membelinya dengan mudah dan telebih upaya pemerinta sudah mencerminkan kalau pemerintah menerima apa yang di ajarkan didalam Alkitab hehe

Nabi itu utusan Allah , dia tidak bisa menentukan nasib orang , bagi anda yg berpendidikan pun anda tau , nabi hanya mengajarkan dan mengarahkan , ikut atau tidaknya anda itu tergantung anda sendiri , apakah dosen bisa menentukan nasib anda setelah dia mengajarkan sesuatu kepada anda , itu tergantung anda menerima ajarannya atau tidak , jika anda melaksanakan apa yg dia ajarkan dengan benar maka dengan bantuan tuhan lah anda bisa memperoleh keberhasilan , bukan karna dosen namun karna Anda mengikuti ajarannya dengan benar betulkan ?

gini ya, semua yang ada di dalam al qur'an itu bukan berasal dari nabi muhammad tapi berasal dari allah. nabi muhammad itu cuma perantara buat nyampein isi dari al qur'an, allah itu cuma ngasih petunjuk kepada nabi muhammad ketika dia sedang berada dalam masalah. oh iya, ALLAH ITU TUHAN YA JADI ENGGAK BISA MATI, EMANGNYA ADA YA CERITA YANG ISINYA TUHAN MATI. kalo kalian nggak suka sama agama islam ya nggak usah ngolok-ngolok agama orang lain dong, emangnya kalian mau agama kalian diolok olok gitu, kaya nggak ada kerjaan deh.

untuk Jeremy Gazali:
Yang anda ungkapkan adalah benar. Tidak ada yang akan menolong anda setelah anda mati kecuali diri anda sendiri. Bahkan Muhammad juga harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Allah Maha Adil

No.1 : Jelas, hanya Tuhan yang berhak sombong
No.2 : Yang dikunci mati hatinya ialah orang-orang kafir sehingga org2 kafir tdk bisa menerima nasehat baik dr org lain..

aku orang islam,setelah melihat ini memang banyak yang janggal .apakah ini agama karangan manusia?

nih gue kasig tau lo lo pada lo kalo kaga percaya udah deh liat aja di 2 dunia jin aja bilang agama yang benar adalah islam dan hanya menyembah Gusti Allah SWT, bukanya kita percaya sama jin yang ngomong intinya kita cuman jin aja yang sudah diciptakan jauh lama dr kita yg sekarang hanya menjadi roh (ghaib) dia berkata sejujunya, tapi si ini menurut kepercayaan kalian masing masing untuk apa agama dipersulit

Anak Tuhan Menurut Bible
Benarkah Yesus Anak Tuhan? Apakah dasarnya? Kita kaji bersama apa yang sesungguhnya Bible katakan tentang Anak Tuhan.

Dasar doktrin: Beberapa ayat Bible yang sering kali disampaikan pada sekolah minggu sebagai dasar doktrin Yesus Anak Tuhan diantaranya:

- Matius pasal 3 ayat 17 "Maka suatu suara dari langit mengatakan: "Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya Aku berkenan."

- Lukas pasal 4 ayat 41 "Roh-roh jahat pun keluar dari banyak orang, sambil berteriak-teriak, "Engkaulah Anak Allah!" Tetapi Yesus membentak mereka dan tidak mengizinkan mereka berbicara, sebab mereka tahu bahwa Dialah Raja Penyelamat."

-Yohanes pasal 14 ayat 9 "Siapa yang sudah nampak Aku, ia sudah nampak Bapa", terus ayat 10"Tiadakah engkau percaya bahwa aku ini di dalam Bapa, dan Bapa pun di dalam Aku? Segala perkataan yang Aku ini katakan kepadamu, bukanlah Aku katakan dengan kehendak sendiri, melainkan Bapa itu yang tinggal di dalam Aku. Ia mengadakan segala perbuatan itu."

Pembahasan: Ok, sekarang kita simak siapa atau bagaimana anak Tuhan sesungguhnya menurut Bible. Dimulai dari Matius pasal 5 ayat 9:
"Berbahagialah segala orang yang mendamaikan orang, karena mereka itu akan disebut anak-anak Allah".
Ayat ini menyatakan bahwa yang dimaksud 'anak Allah' ialah orang yang dihormati seperti nabi. Bila Yesus dianggap sebagai anak Allah, maka semua orang yang mendamaikan manusia pun menjadi anak-anak Allah. Jadi bukan Yesus saja yang menjadi anak Allah, tetapi ada yang lainnya dan jumlahnya sangat banyak.

Keluaran pasal 4 ayat 22 :"Maka engkau harus berkata kepada Firaun: Beginilah firman Tuhan: Israel ialah anak-Ku, anak-Ku yang sulung".
Di sini dijelaskan bahwa Israel adalah anak Tuhan yang sulung, sedangkan Yesus sendiri tidak disebutkan anak yang keberapa.

Selanjutnya dalam Yeremia pasal 31 ayat 9 :"Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan Aku akan membawa mereka; Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung; sebab Aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulung-Ku".
Jelas sekali bahwa berdasarkan Bible sendiri anak Tuhan itu banyak sekali, bukan hanya Yesus saja. Yang dimaksud 'anak' dalam ayat-ayat tersebut ialah mereka yang dikasihi oleh Tuhan, termasuk Yesus. Jadi bukan anak yang sebenarnya. Ayat di atas juga menyatakan bahwa Efraim sebagai anak sulung, sementara dalam Keluaran 4:2 yang disebut sebagai anak sulung adalah Israel.

Yohanes pasal 17 ayat 23 :"Aku di dalam mereka itu, dan Engkau di dalam Aku, supaya mereka itu sempurna di dalam persekutuan".
Perhatikan kalimat 'Aku di dalam mereka'. Kata 'mereka' dalam ayat ini maksudnya adalah sahabat-sahabatnya Yesus (supaya lebih jelas kata 'mereka' di sini maksudnya adalah sahabat-sahabat Yesus, silahkan baca ayat-ayat sebelumnya). Sedangkan yang dimaksud dengan kata 'Aku' adalah Yesus. Jadi kalimat 'Aku di dalam mereka' artinya Yesus beserta sahabat-sahabatnya. Jadi Tuhan itu beserta Yesus dan sahabat-sahabatnya.
Apabila mempercayai tentang kesatuan Bapa dengan Yesus, maka harus juga mempercayai tentang kesatuan Bapa dengan semua sahabat Yesus yang berjumlah 12 orang itu. Jadi bukan Yesus dan Roh suci saja yang menjadi satu dengan Tuhan, melainkan harus ditambah dengan 12 orang lagi. Bapa + (Yesus dan 12 sahabatnya) + Roh Suci, maka hasilnya adalah Lima Belas Tunggal, bukan Tri Tunggal.Ada beberapa ayat lain dalam Bible yang menyebutkan Yesus itu anak Allah/Tuhan, akan tetapi maksudnya bukan anak Allah yang sebenarnya, karena Yesus sendiri mengaku di Bible bahwa ia adalah utusan Allah, bukan anak Allah. Yesus juga berkata anak manusia bukan anak Tuhan.
Jadi ayat-ayat di Bible yang menyebutkan Yesus itu anak Allah bukan berarti Yesus itu anak Allah dalam arti sesungguhnya, sebagaimana kita sering mendengar ucapan-ucapan 'anak kapal', 'anak sekolah'. Bukan berarti kapal dan sekolah itu beranak, melainkan mempunyai arti bahwa orang itu selalu terikat oleh peraturan-peraturan di kapal dan sekolah

Kalian menghina agama orang lain,
Berarti menunjukkan jika yesus klian itu tukang hina,
Mana Mungkin Ada Agama yang benar jika tuhanny tukang hina,
Saya menantang yesus kalian datang kerumahku, jika memang dia tuhan pasti dia tau rumahku,
Klo dia datang saya akan kencingi yesus kalian itu. .

Hoi... jgn pada ngehina..
kita buktikan saja nanti pada persidangan terakhir di akhirat.

pikiran Tuhan tidak dpt kita nalar sesuai pikiran insani seperti manusia, jadi jgn sok tau dulu. liat aja nanti hari akhir.

klo kalian masih bersikeras, coba jawab pertanyaan saya :

1. Tuhan itu maha sempurna bukan?
2. Berarti Ia bisa segalanya bukan?
3. Jadi bisakah Ia membuat batu yg sangat besar dan berat sampai Ia sendiri tidak mampu mengangkatnya?
->kalau Ia bisa, berarti tepat ia tidak bisa mengangkat batu itu maka Ia tidak bisa segalanya karna Ia tidak bisa mengangkat batu itu.
->kalau Ia tidak bisa maka jelas Ia tidak bisa segalanya
4. Maka apa Tuhan itu sempurna?

"Berbahagialah yang percaya namun tidak melihat"

jadi apa yg di kehendaki Tuhan dan apa rencanaNya tidak bisa kita fikirkan dengan pikiran insani seperti ini bukan?

Jadi berhenti lah berdebat satu sama lain, merenunglah seorang diri, dan tunggulah kebenarannya dipersidangan nanti.

Salam Damai,
|
|
Dracul

Posting Komentar

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More