Blogroll

Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat [Ibrani 11:1]. Ia mencahayai dan membaharui akal budi. Akal budi yang diterangi iman mendorong manusia memilih apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna [Lih Roma 12:2]

99 Kejanggalan VI Alquran

1. Allahlah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha penyayang (9:118)
2. Tidak pantas mencintai diri sendiri daripada mencintai Rasul (9:120)
3. Orang beriman, perangilah orang kafir yang ada di sekitar kamu (9:123)
4. Orang kafir harus merasakan siksa keras dari Muslim (9:123)
5. Allah bersama orang taqwa (9:123)
6. Suara orang kafir (9:124)
7. Orang kafir diuji oleh Allah 2X setahun (9:126)
8. Allah memalingkan hati orang yang tidak mengerti (9:127).
9. Sabda orang kafir: “Adakah seseorang yang melihatkamu” (9:127)
10. Tuhan memiliki singgasana yang agung (9:129)
11. Allah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa (10:3).
12. Makhluk Allah diciptakan secara berulang-ulang (10:4)
13. Manusia disuruh untuk berharap bertemu dengan Allah (10:7)
14. Surga yang bersungai penuh kenikmatan(10:9)
15. Allah membiarkan orang yang tidak mau bertemu Dia dalam kesesatan (10:11)
16. Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad mujizat dari Tuhannya? (10:20)
17. Yang gaib itu kepunyaan Allah (10:20).
18. Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya manusia (10:21).
19. Allah menunjuki orang yang dikehendakiNya ke jalan yang lurus (10:25)
20. Penghuni neraka kekal di dalamnya (10:27)
21. Allah menciptakan makhluk secara berulang-ulang (10:34)
22. Allah membenarkan kita-kitab sebelumnya [Taurat, Zabur dan Injil] (37).

23. Allah meminta manusia membuat surat seumpama Al-Quran (10:38)
24. Allah tidak berbuat zalim kepada manusia (10:44)
25. Tetapi manusia berbuat zalim kepada dirinya sendiri (10:44)
26. Orang yang menyangkal pertemuannya dengan Allah amatlah rugi (10:46).
27. Allah suka mengancam dan menyiksa (10:46)
28. Tiap-tiap umat mempunyai rasul (10:48)
29. Allah (saksi) atas segala sesuatu yang dilakukan manusia (10:61)
30. Orang Yahudi dan Nasrani berkata: Allah mempunyai anak (10:68)
31. Doa Musa agar Allah mengunci mati hati orang kafir (Firaun) (10:88)
32. Allah mengabulkan doa Musa yang isinya berupa kutukan (10:89)
33. Firaun percaya kepada Allah, Allah berbicara kepada Firaun dan badannya diselamatkan oleh Allah (10:90-92). Bandingkan 2:50; “…Kami tenggelamkan (Firaun) dan pengikut-pengikutnya”.
34. Allah meneguhkan Muhammad agar tidak ragu-ragu (10:94).
35. Allah tidak menghendaki semua orang di muka bumi ini beriman (10:99)
36. Orang beriman hanya karena seizin Allah (10:100)
37. Allah memberikan kebaikan kepada siapa yang dikehendakiNya (10:107)
38. Allah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa (11:7)
39. Muhammad hanyalah seorang pemberi peringatan (11:12.)
40. Maka BOLEH JADI kamu hendak meninggalkan sebahagian wahyu [11:12]
41. Muhammad hanya pemberi peringatan tidak datang dengan malaikat [11:12]
42. Tantangan Muhammad membuat sepuluh surat semisal Al-Quran (11:13)
43. Kitab Musa (Taurat) menjadi pedoman dan rahmat (11:17)
44. Orang zalim tidak pergi kepada Allah tetapi kepada Tuhan mereka (11:18)
45. Allah di atas jalan yang lurus (11:56), bukan jalan lurus
46. Mujizat Allah berupa unta betina kepada Shaleh. (11:64)
47. Suara Allah keras mengguntur membunuh orang-orang zalim (11:67)
48. Malaikat memberi kabar atas kelahiran Ishak (11:71)
49. Allah menghujani kaum Luth dengan batu bertubi-tubi (11:82)
50. Orang-orang yang zalim (kaum Syuaib) dibinasakan oleh satu suara (11:94)
51. Kaum Firaun menganiaya diri sendiri (11:101)
52. Tuhan Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki (11:107)
53. Orang Mekkah ragu dan gelisah terhadap Al-Quran (11:110)
54. Jika Allah menghendaki, umat manusia dijadikan satu saja (11:118)
55. Allah menyuruh orang percaya menantang orang yang tak percaya (11:121)
56. Allah mengajarkan tabir mimpi kepada Yusuf (12:21)
57. Zulaikha ingin bersetubuh dengan Yusuf dan Yusuf juga demikian (12:24)
58. Allah melapor bahwa Zulaikha tarik baju Yusuf hingga koyak (12:25)
59. “Yusuf hanyalah malaikat yang mulia” (12:31)
60. Wanita bersekongkokol untuk memperkosa Yusuf (12:31)
61. Zulaikha dan kawan-kawannya bermaksud memperkosa Yusuf (12:33)
62. Setan dapat membuat seseorang lupa (12:42)
63. Kebanyakan manusia tidak percaya pada Al-Quran (13:1)
64. Allah meninggikan langit dengan tiang yang tak tampak (13:2)
65. Jawaban Allah: “Mereka itulah penghuni neraka, kekal di dalamnya” (13:5)
66. Allah mengampuni manusia sekalipun manusia zalim (13:6)
67. Muhammad tak punya mujizat, dia hanyalah pemberi peringatan (13:7)
68. Tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk (13:7)
69. Allah tidak merubah suatu kaum, sehingga mereka merobah sendiri (13:11)
70. Kilat dicipta untuk menimbulkan ketakutan dan harapan (13:12)
71. Guruh/gemuruh/halilintar bertasbih dengan memuji Allah (13:13)
72. Doa orang kafir sia-sia belaka (13:14).
73. Allah meluaskan/menyempitkan rezki bagi siapa yang dikehendakiNya (13:26)
74. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan sedikit (13:26)
75. Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendakiNya (13:27)
76. Allah menunjuki/menuntun orang-orang yang bertaubat kepadaNya (13:27)
77. Allah mengutus Muhammad pada suatu umat (13:30)
78. Al-Quran dapat mengguncangkan gunung-gunung/bumi terbelah (13:31)
79. Allah tidak memberi petunjuk kepada manusia semuanya (13:31)
80. Allah tidak menghendaki manusia menjadi satu umat (Islam saja) (13:31)
81. Orang-orang kafir ditimpa bencana krn perbuatan mereka sendiri (13:31)
82. Allah binasakan orang kafir. Alangkah hebatnya siksaanNya itu (13:32)
83. Siapa yg disesatkan Allah tak ada lagi yang bisa memberi petunjuk (13:33)
84. Surga seumpama taman yang mengalir sungai-sungai di dalamnya.(13:35)
85. Muhammad hanya diperintah untuk menyembah Allah (13:36)
86. Al-Quran itu peraturan dalam bahasa Arab (13:37).
87. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (tertentu) (13:38)
88. Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki (13:39).
89. Allah (suka) mengancam (13:40)
90. Allah mengurangi daerah (maksudnya tanah) orang-orang kafir (13:41)
91. Tak ada yang dapat menolak ketetapan Allah (13:41)
92. Alquran diturunkan untuk mengeluarkan orang dari gelap gulita (14:1)
93. Rasul diutus dengan bahasa kaummnya agar bias memberi penjelasan (14:4).
94. Allah menyesatkan/menuntun siapa yang Dia kehendaki. (14:14)
95. Perintah Allah kepada Musa (14:5)
96. Allah menyesatkan orang-orang kafir (14:27)
97. Allah tidak lalai terhadap perbuatan orang zalim (14:42)
98. Allah Maha Perkasa, lagi mempunyai pembalasan (14:47)
99. (Al-Quran ) ini adalah penjelasan sempurna bagi manusia (14:52).99 Kejanggalan VII

1. Allah memelihara Al-Quran (15:9)
2. Nabi diperolok-olok, (15:11)
3. Allah memasukan rasa ingkar) ke dalam hati orang kafir (15:12)
4. Allah menjaga gugusan bintang dari tiap-tiap syaitan yang terkutuk, kecuali setan-setan yang mencuri (15:16-18)
5. Allah menciptakan (manusia) Adam dari tanah liat kering (yang berasal) lumpur hitam (15:26.28)
6. Allah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas (15:27)
7. Allah mneyuruh malaikat tundfuk kepada Adam (15:29)
8. Malaikat bersujut kepada manusia (Adam) kecuali Iblis (15:30-31)
9. “Dan Kami lenyapkan segala rasa dendam…” (15:47-48) Kata-kata ini bukan dari Allah sebab ada perbedaan cara bicara dalam ayat-ayat sebelumnya. Kemungkinan berasal dri Malaikat.
10. “Katakanlah kepada hamba-hambaKu bahwa sesungguhnya Akulah yang Maha Pengampun…” (15:49-50).
11. Allah meminta Muhammad untuk memaafkan orang-orang Hijr (kaum Tsamud); yang seizin Allah dibinasakan oleh suara keras (15:80-85).
12. Allah telah menciptakan manusia dari mani (16:4)
13. Di sorga, orang mendapatkan segala apa yang mereka kehendaki (16:31)
14. Orang taqwa yaitu orang yang diwafatkan dalam keadaaan baik (16:32)
15. Orang kafir menunggu datangnya malaikat (16:33)
16. Allah tidak menganiaya orang kafir (16:32)
17. Orang kafir menganiaya diri mereka sendiri (16:33)
18. Allah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (16:36)
19. Diantara umat ada yang diberi petunjuk oleh Allah (16:36)
20. Ada orang yang telah pasti kesesatannya (16:36)
21. Allah turunkan Alquran guna menerangkan kitab sebelumnya (16:44)
22. “Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk melata di bumi” (16:49).
23. Allah beri manusia susu binatang yg bersih antara tahi dan darah (16:66)
24. Tanda kebesaran Allah terdapat pada korma/anggur yg memabukkan (16:67)
25. Isteri berasal dari laki-laki (16:72)
26. Allah membangkitkan dari tiap-tiap umat seorang saksi (rasul) (16:84)
27. Allah tidak mengizinkan orang kafir meminta maaf (16:84)
28. Allah tidak menghendaki satu umat saja (16:93)
29. Allah menyesatkan siapa yang dikehendakiNya (16:93)
30. Mintalah perlindungan pada Allah dari syaitan yang terkutuk?” (16:98)
31. “Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya, padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata: “Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja” [16:101]
32. “Ruhul Kudus (Jibril) menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu (16:102).
33. Al-Quran dalam bahasa Arab (16:103)
34. Allah tak beri petunjuk mereka yg tdk beriman kpd ayat-ayatNya (16:104)
35. Orang kafir: hati, telinga, mata telah dikunci mati oleh Allah (16:106-109)
36. Haram makan daging yang disembeli selain dengan nama Allah (16:115).
37. Allah menduga orang Yahudi menganiaya diri mereka sendiri (16:118). .
38. Tuhan Maha pengampun lagi Maha Penyayang (16:119).
39. Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan (16:120)
40. Allah mewajibkan hari Sabtu bagi orang yahudi (16:124)
41. Bantahlah orang-orang kafir dengan cara yang baik (16:125)
42. Diijinkan balas dendam tetapi lebihbaik bersabar (16:126)
43. Allah beserta ornagorang yang bertaqwa (16:128)
44. Allah jadikan taurat sebagai petunjuk bagi bani Israil (17:2)
45. Allah menetapkan bani Israil membuat kerusakan di muka bumi (17:4)
46. Manusia bersifat tergesa-gesa (17:11)
47. Allah menetapkan amal perbuatan manusia (17:13)
48. Berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), dia berbuat untuk diri (17:15)
49. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain (17:15).
50. Allah melapangkan/menyempitkan rezki bagi yang dikehendakiNya (17:30)
51. Langit [tujuh], bumi, semua yang ada di dalamnya bertasbih bagi Allah (17:44).
52. Ada pembatas antara pembaca Al-Quran dan orang tak beriman[7:45)
53. Allah tutup hati dan sumbat telinga kafirun agar tak paham Al-Quran (17:46)
54. Mudah-mudahan waktu berbangkit itu dekat” (17:51)
55. Allah suka menaku-nakuti untuk menambah kedurhakaan (17:60)
56. Tuhan melayarkan kapal-kapal dilautan (17:66)
57. Manusia adalah selalu tidak berterimakasih (17:67)
58. Allah memuliakan/ melebihkan anak-anak Adam dari ciptaan lainnya(17:70)
59. Allah menyiksa secaraberlipat ganda (17:73-77)
60. Matahari tergelincir dan shalat subuh disaksikan oleh malaikat (17:78)
61. MUDAH-MUDAHAN Allah mengangkat ke tempat yang terpuji (17:79)
62. Sesungguhnya sesuatu yang batil pasti lenyap (17:81)
63. Al-Quran tidak menambah kepada orang zalim selain kerugian (17:82)
64. Apabila manusia ditimpa kesusahan niscaya dia berputus asa (17:83)
65. Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing (17:84)
66. Muhammad tidak mengetahui Roh, Roh adalah urusan Allah (17:85)
67. Manusia/Jin berkumpul tidak dapat membat surat semisal Al-Quran (17:88)
68. Kebanyakan manusia mengingkari Al-Quran (17:89)
69. Muhammad hanyalah seorang manusia yang menjadi rasul (17:93)
70. Tidak ada malaikat yang berjalan-jalan di bumi (17:95)
71. Allah Maha Melihatakan hamba-hambaNya (17:96)
72. Barangsiapa ditunjuki Allah, dialah yang mendapat petnjuk dan barangsiapa yang Dia sesatkan tidak akan mendapat penolong (17:97)
73. Allah menyeret semua orang yang Dia sesatkan ke dalam api yang kalau hampir padam akan ditabahkan nyalanya (17:97)
74. Manusia itu sangat kikir (17:100)
75. Allah memberi Musa 9 buah mujizat (17:101)
76. Muhammad sbg pembawa berita gembira/pemberi perngatan” (17:105)
77. Al-Quran diturunkan bagian-demi bagian (17:106)
78. Beriman atau tidak beriman pada Al-Quran sama saja bagi Allah (17:107)
79. Orang berpengetahuan akan menyungkur bila Al-Quran dibacakan (17:107)
80. Allah mempunyai nama-nama yang terbaik (17:110)
81. Allah tidak hina yang memerlukan penolong (17:111). Tahukah Anda bahwa Al-Quran yang ada sekarang bisa sampai ke tangan Anda atas bantuan Muhammad?
82. Allah menutup telinga para pemuda yang tinggal dalam gua [18:11]
83. Allah berbicara karena mendapat inspirasi dari orang kafir. [18:15]
84. Allah memberi petunjuk dan menyesatkan siapa yang Ia kehendaki (18:17).
85. Allah membalik-balik ke kanan/kiri orang yang sedang tidur dalam gua (18:18)
86. Ada orang yang tinggal dalam gua selama 309 tahun [(18:25].
87. “Katakanlah: “Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal (di gua); kepunyaanNyalah semua yang tersembunyi…Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutu-sekutuNya dalam menetapkan keputusan” (18:26)
88. Tak ada yang dapat merobah kalimat Al-Quran (18:27). Jika Anda dapat mengubah satu kata saja dalam Al-Quran, maka apa yang dikatakan Allah ini tidak lebih dari kalimat semberono. Misalnya, Surat 47:4 dalam “Al-quran dan Terjemahannya” tahun 1971 kata “pancungllah batang leher mereka” kini Surat yang sama dalam “Al-Quran dan Terjemahannya” Departemen Agama RI (2004) berbunyi: “pukullah batang leher mereka”. Siapakah orang yang sedemikian bodoh menyamakan begitu saja antara kata “pancung” dan “pukul”?. Jadi, kata-kata Allah itu dapat diubah oleh Departemen Agama RI.
89. Allah memberi kebebasan untuk beriman atau kafir. “Barangsiapa ingin (beriman) hendaklah ia beriman dan barangsiapa yang ingin (kafir). (18:29 Bandingkan dengan surat 7:94-96.100). Surat ini bertentangan Surat 13:27 (dan ayat-ayat predestinasi lainya).
90. Di surga ada sungai (18:31)
91. Di sorga orang dihiasi dengan gelang emas, memakai pakaian hijau dari sutera halus dan tebal, duduk bersandar di atas dipan-dipan yang indah (18:31)
92. Anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia (18:46)
93. Allah perjalankan gunung-gunung (18:47)
94. Bumi itu datar (18:47)
95. Iblis dari golongan Jin (18:50)
96. Allah memerintah malaikat menyembah Adam (18:50)
97. Iblis tidak dihadirkan oleh Allah untuk menyaksikan penciptaan (18:51)
98. Orang berdosa melihat neraka (18:53)

1 komentar:

Bumi itu datar, Bumi itu datar (18:47)

Ini penemuan sains ala al quran. Bukankah menurut sains, bumi itu bulat? Jadi kelihatan sekali bahwa al quran ini hanya berisi kesesatan2 ilmiah.

Posting Komentar

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More