Blogroll

Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat [Ibrani 11:1]. Ia mencahayai dan membaharui akal budi. Akal budi yang diterangi iman mendorong manusia memilih apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna [Lih Roma 12:2]

99 Kejanggalan XIVAlquran

1. Allah memberi Bani Israil Alkitab Taurat (45:16)
2. Allah memberikan rezeki yang baik kepada Bani Israil (45:16)
3. Al-Quran adalah rahmat bagi kaum yang menyakini (45:20)
4. Allah memngunci mati hati orang (45:23)
5. Allah menyesatkan manusia (45:23)
6. Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu yang ditentukan (46:3)
7. Muhammad tidak tahu apa yang diperbuat oleh Allah terhadapnya (46:9). Muhammad tidak tahu apa yang diperbuat oleh Allah atas pewartaannya. Islam tidak memberi kepastian (pengetahuan) kepadanya bahwa Allah akan menyelamatkan dirinya. Tragis.
8. Bagaimana pendapatmu jika Al-Quran datang dari sisi Allah…(46:10)
9. Sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim (46:10)
10. Kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat (46:12)
11. Al-Quran memberi peringatan kepada orang-orang zalim dan kabar gembira kepada orang-orang yang bebruat baik (46:12)
12. Siapa berkata Tuhan kami ialah Allah mereka tiada berdukacita (46:13)
13. Orang baru bersyukur setelah 40 tahun (46:15)
14. Allah menyampaikan kata kutuk kepada orang kafir (46:20)
15. Allah menghadapkan serombongan jin kepada yang mendengarkan Al-Quran (46:29)
16. Allah menghapus perbuatan-perbuatan orang kafir (47:1)
17. Allah menghaps kesalahan orang beriman, beramal saleh (47:2)
18. Orang kafir mengikuti yangbathil (47:3)
19. Ornag-orangberiman mengikuti yang hak dari Tuhan (47:3)
20. Siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolong dia (47:7)
21. Allah menghapus amal orang kafir (47:8)
22. Allah menghapuskan (pahala-pahala) amal orang yang tidak menolong agama Allah (47:9)
23. Allah menimpakan kebinasaan kepada orang kafir (47:10)
24. Orang kafir tidak mempunyai pelindung (47:11)
25. Orang beriman dimasukkan ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai (47:12)
26. Di surga ada sungai dari air susu (47:15)
27. Di surga ada sungai-sungai dari khamar (arak) yang lezat rasanya) (47:15). Apakah Allah tidak keliru mengatakan bahwa arak lezat? Arak pasti memabukkan!
28. Di surga ada sungai-sungai dari madu (47:15)
29. Di surga ada segala macam buah-buahan (47:15)
30. Allah mengunci mati hati orang (47:16)
31. Hidup di dunia hanyalah permainan dan senda gurau (47:36)
32. Allah tidak meminta harta-harta (47:36)
33. Malaikat maut memukul muka dan punggung orang kafir (47:27)
34. Allah menghapus amal orang kafir (47:28)
35. Allah menghapuskan (pahala) amal-amal orang kafir (47:32)
36. Orang beriman diminta taat kepada Allah (47:33)
37. Janganlah kamu lemah dan minta damai (47:35)
38. Allah memberi ampunan terhadap dosa-dosa masa lalu dan masa datang dari Muhammad (48:2)
39. Kepunyaan Allah tentara langit dan bumi (48:4)
40. Surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai (48:5)
41. Allah mengazab ornag-orang munafik (48:6)
42. Tangan Allah di atas tangan orang yang berjanji (berjabat tangan) (48:10). Allah memiliki tangan?
43. Allah menyediakan neraka yang bernyala-nyala bagi orang kafir (48:13)
44. Allah memberi ampun siapa yang dikehendakiNya dan mengazab siapa yang dikehendakiNya (48:14)
45. “Allah ridha terhadap orang-orang mumin…” (48:18). “Serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (48:19)
46. “Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil…Dia menunjukki kamu kepada jalan yang lurus” ”(48:20)
47. Allah memasukkan siapa yang dikehendakiNya ke dalam rahmatNya (48:25)
48. Allah mengutus Muhammad agar dimenangkanNya semua agama (48:28)
49. “Muhammad itu adalah Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkaish sayang sesama mereka…” (48:29)
50. Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (48:29)
51. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (49:1)
52. Orang beriman dilarang meninggikan suaranya melebihi suara nabi (49:2)
53. Orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasululah mendapat ampunan dan pahala besar (49:3)
54. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (49:5)
55. Damaikan antara dua orang mumin yang berperang (49:9)
56. Perangilah golongan yang berbuat aniaya (49:9). Hukum balas dendam model Allah.
57. Allah menyukai orang yang berlaku adil (49:9)
58. Orang mumin adalah bersaudara (49:10)
59. Damaikan antara dua saudaramu ( orang mumin yang bertengkar) (49:10)
60. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka sesungguhnya SEBAHAGIAN dari prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain (49:12). Di sisi Allah sebahagiaan prasangka itu baik dan bukan dosa. Pertanyaannya: kapankan kita dapat menentukan bahwa prasangka ini dosa dan prasangka itu tidak dosa. Dengan demikian, Allah tidak memberikan solusi yang memuaskan dalam kasus prasangka ini. Allah menyerahkan keputusannya pada tangan manusia.
61. Manusia dicipta bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya saling mengenal (49:13)
62. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan RasulNya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihat dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah ornag-orang yang benar (49:15)
63. Allah bersumpah demi Al-Quran yang mulia (50:1)
64. Langit tidak mempunyai retak-retak sedikitpun (50:6)
65. Allah lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya (50:16)
66. Allah bertanya kepada Jahanam: “Apakah kamu sudah penuh?”. Dia menjawab: “Masih adakah tambahan?”. Allah masih bisa berbcara dengan Jahanam, tetapi tidak bisa berbicara dengan Muhammad.
67. Allah tidak kelihatan (50:33)
68. Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam (6) masa
69. Bertasbihlah kepada Tuhan sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya (50:39)
70. Allah menghidupkan dan mematikan (50:43)
71. Allah bersumpah demi langit yang mengandung hujan(51:1-2).
72. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan (51:7).
73. Orang taqwa berada di taman surga dan di mata air-mata air (51:15)
74. Demi Tuhan langit dan bumi (51:23). Siapakah yang berbicara di sini?
75. Allah bertanya kepada Muhammad tentang ceritera tamu Ibrahim (51:24). Mengapa Allah bertanya? Pertanyaan ini mengindikasikan bahwa Allahbukanlah Maha Tahu.
76. “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Maka segeralah kembali kepada (mentaati) Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu” (51:49-50). Siapakah yang berbicara dalam ayat ini?
77. Allah tidak menghendaki rezki dari manusia (51:57). Bandingkan perintah Allah agar semua orang Islam berperang dengan membelanjakan harta jiwa dan raganya di jalan Allah.
78. Kecelakaan bagi ornag-orang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka (51:60)
79. “Demi bukit dan Kitab yang ditulis, pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Ma’mur dan atap yang ditinggikan (langit) dan laut yang di dalam tanahnya ada api (52:1-6). Allah bersumpah ciptaanNya.
80. Azab Tuhan pasti terjadi (52:7)
81. Tak seorang pun dapat menolak azab Tuhan (52:8)
82. Langit benar-benar bergoncang (52:9). Anda silahkan membayangkan langit yang adalah ruang hampa ternyata menurut Allah bergoncang.
83. Gunung benar-benar berjalan (52:10)
84. Di sorga ada makanan dan minuman yang enak. “(Dikatakan kepada mereka): "Makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan", (52:19)
85. Orang kawin-mawin di sorga.”mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan dan Kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli. (50:20)
86. Berebut piala di sorga “Di dalam surga mereka saling memperebutkan piala (gelas) yang isinya tidak (menimbulkan) kata-kata yang tidak berfaedah dan tiada pula perbuatan dosa”. (52:23)
87. Langit gugur “Jika mereka melihat sebagian dari langit gugur, mereka akan mengatakan: "Itu adalah awan yang bertindih-tindih". (52:44)
88. Ada azab untuk orang lalim. “Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang lalim ada azab selain itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. (54:47)
89. Allah bersumpah demi bintang. [53.1] Demi bintang ketika terbenam,
90. Syaat Malaikat tidak berguna. [53.26] Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridai (Nya).
91. Diperbolehkan berdosa kecil-kecil. [53.32] (Yaitu) orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Luas ampunan-Nya. Dan Dia lebih mengetahui (tentang keadaan) mu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu; maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa”.
92. Orang berdosa tidak memikul dosa orang lain. [53.38] (yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, [53.39] dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.
93. Manusia dicipta dari air mani [53.45] dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan, [53.46] dari air mani, apabila dipancarkan.
94. Bulan terbelah. [54.1]
95. Ancaman Allah dasyat. [54.16] Maka alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku. [54.18] Kaum Ad pun telah mendustakan (pula). Maka alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku. [54.21] Maka betapakah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku. [54.30] Alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
96. Angin membawa batu-batu. [54.34] Sesungguhnya Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu (yang menimpa mereka), kecuali keluarga Lut. Mereka Kami selamatkan di waktu sebelum fajar menyingsing,
97. [54.39] Maka rasakanlah azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
98. Allah meratakan bumi. [55.10] Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk (Nya).
99. Matahari memiliki dua tempat terbit. [55.17] Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya.

0 komentar:

Posting Komentar

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More