Blogroll

Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat [Ibrani 11:1]. Ia mencahayai dan membaharui akal budi. Akal budi yang diterangi iman mendorong manusia memilih apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna [Lih Roma 12:2]

Sorganya Muslim

Para teolog Muslim berusaha mengislamkan orang-orang kafir (maksudnya non Islam) agar mereka masuk sorganya Islam. Perlulah dikenal seperti apakah sorganya Muhammad itu. 
A. Jalan Masuk Sorga

1. [53.31] Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga).
2. [53.32] (Yaitu) orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Luas ampunan-Nya. Dan Dia lebih mengetahui (tentang keadaan) mu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu; maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.

Jawabannya:
a. Berbuat baik 
b. Menjauhi dosa-dosa besar
c. Menjauhi perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil

Jalan masuk ke sorgaNya Allah TIDAK menuntut pembersihan total atas keberdosaan manusia. Orang yang memiliki dosa-dosa kecil masih bisa masuk sorga. Kata “kecil” amat relatif. Alquran memberi kesaksian bahwa setiap majikan Islam boleh bersundal dengan budaknya. Agaknya ini termasuk dosa kecil (bahkan tidak berdosa) sebab Allah sendirilah yang memerintahkannya (QS Surat 23:17). 

Bandingkan pernyataan Alkitab berikut ini:
1. Yesaya 35:4-8. “35:4 Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati: "Kuatkanlah hati, janganlah takut! Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu!" 35:5. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. 35:6 Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai; sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara; 35:7 tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air; di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. 35:8 Di situ akan ada jalan raya, yang akan disebutkan Jalan Kudus; orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya.” 
2. Habakuk 1:13 “1:3 TUHAN itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kaki-Nya.”
3. Ibrani 12:14-15 “12:14 Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorangpun akan melihat Tuhan. 12:15 Jagalah supaya jangan ada seorangpun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang.” 
Catatan: orang berdosa (walaupun dosa-dosa kecil) tidak akan melihat Tuhan. 

B. Kehidupan Di Sorganya Islam

1. [56.11] Mereka itulah orang yang didekatkan (kepada Allah). 
2. [56.12] Berada dalam surga kenikmatan. 
3. [56.15] Mereka berada di atas dipan yang bertahtakan emas dan permata, 
4. [56.16] seraya bertelekan di atasnya berhadap-hadapan. 
5. [56.17] Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, 
6. [56.18] dengan membawa gelas, cerek dan sloki (piala) berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir, 
7. [56.19] mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk, 
8. [56.20] dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, 
9. [56.21] dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. 
10. [56.22] Dan (di dalam surga itu) ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, 
11. [56.23] laksana mutiara yang tersimpan baik. 
12. [56.24] Sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. 
13. [56.25] Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa, 
14. [56.26] akan tetapi mereka mendengar ucapan salam. 
15. [56.28] Berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, 
16. [56.29] dan pohon pisang yang bersusun-susun (buahnya), 
17. [56.30] dan naungan yang terbentang luas, 
18. [56.31] dan air yang tercurah, 
19. [56.32] dan buah-buahan yang banyak, 
20. [56.33] yang tidak berhenti (buahnya) dan tidak terlarang mengambilnya, 
21. [56.34] dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. 
22. [56.35] Sesungguhnya Kami menciptakan mereka (bidadari-bidadari) dengan langsung, 
23. [56.36] dan Kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, 
24. [56.37] penuh cinta lagi sebaya umurnya, 
25. [56.38] (Kami ciptakan mereka) untuk golongan kanan, 
26. [55.48] kedua surga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan.
27. [55.50] Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang mengalir. 
28. [55.52] Di dalam kedua surga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasangan. 
29. [55.54] Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra. Dan buah-buahan kedua surga itu dapat (dipetik) dari dekat.
30. [55.56] Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka) dan tidak pula oleh jin. 
31. [55.58] Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. 
32. [55.64] kedua surga itu (kelihatan) hijau tua warnanya. 
33. [55.66] Di dalam kedua surga itu ada dua mata air yang memancar. 
34. [55.68] Di dalam keduanya ada (macam-macam) buah-buahan dan kurma serta delima. 
35. [55.70] Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik. 
36. [55.72] (Bidadari-bidadari) yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah. 
37. [55.74] Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka) dan tidak pula oleh jin. 
38. [55.76] Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. 
39. [37.43] di dalam surga-surga yang penuh nikmat, 
40. [37.44] di atas takhta-takhta kebesaran berhadap-hadapan. 
41. [37.45] Diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamar dari sungai yang mengalir. 
42. [37.46] (Warnanya) putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. 
43. 37.47] Tidak ada dalam khamar itu alkohol dan mereka tiada mabuk karenanya. [37.48] Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya, 
44. [37.50] Lalu sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain sambil bercakap-cakap. 
45. [44.51] Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman, 
46. [44.52] (yaitu) di dalam taman-taman dan mata-air-mata-air; 
47. [44.53] mereka memakai sutera yang halus dan sutera yang tebal, (duduk) berhadap-hadapan, 
48. [44.54] Dan Kami berikan kepada mereka bidadari. 
49. [44.55] Di dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman (dari segala kekhawatiran), 
50. [47.15] Di dalamnya [sorga] ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar (arak) yang lezat rasanya bagi peminumnya dan sungai-sungai dari madu yang disaring; dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. 
51. [76.5] Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas (berisi minuman) yang campurannya adalah air kafur. 
52. [76.6] (yaitu) mata air (dalam surga) yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. 
53. [76.20] Dan apabila kamu melihat di sana (surga), niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.
54. [76.21] Mereka memakai pakaian sutera halus yang hijau dan sutera tebal dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih. 
55. [83.22] Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam keni'matan yang besar (surga), 
56. [83.23] mereka (duduk) di atas dipan-dipan sambil memandang.
57. [83.24] Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan.
58. [83.25] Mereka diberi minum dari khamar murni yang dilak (tempatnya), 
59. [83.26] laknya adalah kesturi; dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. 
60. [83.27] Dan campuran khamar murni itu adalah dari tasnim, 
61. [83.28] (yaitu) mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah. 
62. [52.17] Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan, 
63. [52.18] mereka bersuka ria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka; dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka. 
64. [52.19] (Dikatakan kepada mereka): "Makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan", 
65. [52.20] mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan dan Kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli. 
66. [52.21] Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. 
67. [52.22] Dan Kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. 
68. [52.23] Di dalam surga mereka saling memperebutkan piala (gelas) yang isinya tidak (menimbulkan) kata-kata yang tidak berfaedah dan tiada pula perbuatan dosa. 
69. [52.24] Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk (melayani) mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. 
70. [52.25] Dan sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain saling tanya-menanya. 

Catatan: Anda bisa memberi komentar sendiri atas kehidupan di sorganya Islam. Kehidupan di sorganya Islam mirip diskotik, bar atau rumah pelacuran penuh dengan kenikmatan karena arak, gelas-gelas, wanita-wanita cantik, persundalan, buah-buahan, daging. Allah sendiri bahkan mengawinkan para penyembahNya. Bukankah tipe sorga seperti itu dicari oleh manusia-manusia yang tunduk-patuh, pasrah sumarah kepada Allah? Tidak heran agama yang satu ini menampung pelbagai macam manusia yang memiliki karakter nafsu seksual yang tinggi, kawin cerai, poligami dan sebagainya. Uniknya, di sorganya Islam, kita tidak menemukan lagi bagaimana manusia berhadapan dengan Sang PenciptaNya. Di sana tidak ada lagi penyembahan kepada Allah. 

C Jalan Masuk dan Sorganya Kristen

1. Matius 5:8 Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah.

2. Yohanes Yohanes 14:1-6 “14:1. "Janganlah gelisah hatimu; percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada-Ku. Yohanes 14:2 Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yohanes 14:3 Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat-Ku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamupun berada. Yohanes 14:4. Dan ke mana Aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Yohanes 14:5 Kata Tomas kepada-Nya: "Tuhan, kami tidak tahu ke mana Engkau pergi; jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Yohanes 14:6 Kata Yesus kepadanya: "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku.” 

3. Matius 25:34 Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan-Nya: Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah Kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. 25:35 Sebab ketika Aku lapar, kamu memberi Aku makan; ketika Aku haus, kamu memberi Aku minum; ketika Aku seorang asing, kamu memberi Aku tumpangan; 25:36 ketika Aku telanjang, kamu memberi Aku pakaian; ketika Aku sakit, kamu melawat Aku; ketika Aku di dalam penjara, kamu mengunjungi Aku.”
4. Matius 19:16-24 “19:16. Ada seorang datang kepada Yesus, dan berkata: "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" 19:17 Jawab Yesus: "Apakah sebabnya engkau bertanya kepada-Ku tentang apa yang baik? Hanya Satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." 19:18 Kata orang itu kepada-Nya: "Perintah yang mana?" Kata Yesus: "Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, 19:19 hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." 19:20 Kata orang muda itu kepada-Nya: "Semuanya itu telah kuturuti, apa lagi yang masih kurang?" 19:21 Kata Yesus kepadanya: "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah ke mari dan ikutlah Aku." 19:22 Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. 19:23. Yesus berkata kepada murid-murid-Nya: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam Kerajaan Sorga. 19:24 Sekali lagi Aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lobang jarum dari pada seorang kaya masuk ke dalam Kerajaan Allah."

5. Lukas 18:18-30. “18:18. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya: "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" 18:19 Jawab Yesus: "Mengapa kaukatakan Aku baik? Tak seorangpun yang baik selain dari pada Allah saja. 18:20 Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah: Jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." 18:21 Kata orang itu: "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." 18:22 Mendengar itu Yesus berkata kepadanya: "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kaulakukan: juallah segala yang kaumiliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah ke mari dan ikutlah Aku." 18:23 Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. 18:24 Lalu Yesus memandang dia dan berkata: "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam Kerajaan Allah. 18:25 Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lobang jarum dari pada seorang kaya masuk ke dalam Kerajaan Allah." 18:26 Dan mereka yang mendengar itu berkata: "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" 18:27 Kata Yesus: "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." 18:28 Petrus berkata: "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau." 18:29 Kata Yesus kepada mereka: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, isterinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, 18:30 akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal." 


D Bandingkan Kehidupan Di Sorga Kristen


1. Wahyu 22:3-4 “22:3 Maka tidak akan ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta Anak Domba akan ada di dalamnya dan hamba-hamba-Nya akan beribadah kepada-Nya, 22:4 dan mereka akan melihat wajah-Nya, dan nama-Nya akan tertulis di dahi mereka. 22:5 Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya.”

2. Efesus 5:5-7. “5:3. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut sajapun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. 5:4 Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono--karena hal-hal ini tidak pantas--tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. 5:5 Karena ingatlah ini baik-baik: tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam Kerajaan Kristus dan Allah. 5:6 Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka.” 

3. Galatia 5:19-21 “5:19 Perbuatan daging telah nyata, yaitu: percabulan, kecemaran, hawa nafsu, 5:20 penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, 5:21 kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu--seperti yang telah kubuat dahulu--bahwa barangsiapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam Kerajaan Allah.” 

4. Roma 14:17. “14:17 Sebab Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus.” 

5. Markus 12:24-25 “12:24 Jawab Yesus kepada mereka: "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti Kitab Suci maupun kuasa Allah. 12:25 Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di sorga.” 

6. 1 Yohanes 3:2 “Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak; akan tetapi kita tahu, bahwa apabila Kristus menyatakan diri-Nya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan-Nya yang sebenarnya. 3:3 Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepada-Nya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci.” 
7. Matius 22:29-30 “22:29 Yesus menjawab mereka: "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti Kitab Suci maupun kuasa Allah! 22:30 Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di sorga.” 

E. Masuk Sorga Walaupun Berdosa

Berbeda dengan orang Kristen, orang Islam masih bisa masuk sorga walaupun ia seorang berdosa. Perhatikan titah Allah berikut ini. 

1. [53.31] Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga). 

2. [53.32] (Yaitu) orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang SELAIN DARI KESALAHAN-KESALAHAN KECIL. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Luas ampunan-Nya. Dan Dia lebih mengetahui (tentang keadaan) mu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu; maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. 

Bagaimanakah kita dapat menentukan: ini dosa kecil dan ini dosa besar? Menurut Alquran, dosa kecil itu adalah dosa setaraf dengan percabulan, pembunuhan, pemerkosaan, perceraian, penipuan dan sebagainya. Hal itu dapat kita ketahui dari sejumlah hal yang kita pandang dosa, tetapi diperbolehkan Allah swt. 


1. Membunuh boleh (QS 47:4), 
2. Berzinah boleh (QS 23:1-7), 
3. Berdusta boleh (QS 34:54, QS 8:43), 
4. Kawin Cerai boleh (QS 33:28), 
5. Berzinah dengan Mantan Isteri boleh (QS 33:51), 
6. Menceraikan Isteri Anak Angkat boleh (QS 33:36-38), 
7. Poligami boleh (QS 4:3), 
8. Balas Dendam boleh (QS 16:126, 5:33), 
9. Bersumpah Palsu boleh (QS 5:89), 
10. Menganiaya Isteri boleh (QS 4:34), 
11. Beristri sementara untuk pemuasan nafsu boleh (QS 4:24-25). 

Itulah dosa-dosa kecil (bahkan tidak dianggap dosa sebab dianjurkan oleh Allah). Orang Kristen berkata: “Semua yang diperbolehkan Allah tersebut adalah dosa berat”. Namun Allah menjawab dengan entengnya: 

“[2.216] Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Bandingkan dengan kriteria moral yang dipatok oleh Allah berikut ini: 


“…Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh…” (Surat 2:217). 

Ini sama artinya fitnah adalah dosa besar, sedangkan membunuh adalah dosa kecil. Islam (Alquran) tidak memiliki kriteria dosa sedang (menengah). Orang yang memfitnah tidak dapat masuk sorga, sedangkan mereka yang balas dendam, berzinah dll pasti masuk sorga. 

0 komentar:

Posting Komentar

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More