Blogroll

Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat [Ibrani 11:1]. Ia mencahayai dan membaharui akal budi. Akal budi yang diterangi iman mendorong manusia memilih apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna [Lih Roma 12:2]

TRIBUL: 3 Cara Ngibul Muhammad untuk Membuktikan Awloh itu Tuhan1) Ngaku-ngaku kalau DAHULU KALA (catat ya: dahulu kala, jadi bukan terjadi pada zamannya si Mamad) awloh pernah melakukan hal-hal spektakuler.
 
    Contoh: ngaku-ngaku kalau dulu awloh yg menciptakan dunia QS 7:54. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Muhammad mengklaim Awloh adalah pengutus nabi-nabi QS 29:14. Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka seribu tahun kurang lima puluh tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. QS 13:38. Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab. QS 11:96. Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda (kekuasaan) Kami dan mukjizat yang nyata, Muhammad ngaku-ngaku bahwa awlohlah yang membelah laut QS 2:50. Dan (ingatlah), ketika Kami belah laut untukmu, lalu Kami selamatkan kamu dan Kami tenggelamkan (Fir'aun) dan pengikut-pengikutnya sedang kamu sendiri menyaksikan


2) Ngaku-ngaku kalau APA YANG SUDAH ADA itu sebagai hasil karyanya. Catat: "Apa yang sudah ada", jadi bukan apa yang belum ada menjadi ada, melainkan "apa yang sudah ada/tercipta"..

 
    Contoh: Air hujan yang turun dari langit adalah Awloh yg buat QS 16:65. Dan Allah menurunkan dari langit air (hujan) dan dengan air itu dihidupkan-Nya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mendengarkan (pelajaran). Anda kini ada dan berkembang biak karena Awloh yang buat QS 30:20. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak. Bumi, gunung, sungai, buah-buahan, siang dan malam, semua itu Awloh yang buat QS 13:3. Dan Dia-lah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. Dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan, Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. Matahari terbit dari sebelah timur adalah Awloh yang buat QS 2:258 Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya (Allah) karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan (kekuasaan). Ketika Ibrahim mengatakan: "Tuhanku ialah Yang menghidupkan dan mematikan," orang itu berkata: "Saya dapat menghidupkan dan mematikan." Ibrahim berkata: "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat," lalu terdiamlah orang kafir itu; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.3) Ngaku-ngaku kalau KELAK PADA HARI KIAMAT, dia bisa melakukan hal-hal yang spektakuler. Catat: "kelak pada hari kiamat", dan bukan saat ini juga, sebentar lagi, nanti siang, besok, atau lusa, tapi kelak pada hari kiamat Laughing ..... sehingga tidak bisa ketahuan bohongnya!

 
    Contoh: Muhammad ngaku-ngaku awloh bisa memasukkan orang kafir ke neraka QS 4:56. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. awloh sanggup membangkitkan orang mati pada hari kiamat QS 22:7. dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya; dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. ngaku-ngaku kalau kelak di hari kiamat, awloh sanggup menerbitkan matahari dari sebelah barat QS. Al-An’am: 158 “Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelumnya atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya.” Jumhur ahli tafsir telah menyepakati bahwa sebagian tanda-tanda di dalam ayat itu adalah terbit matahari dari arah barat. Adapun sunnah maka hadits riwayat Muslim nomor 2942 dan Abu Dawud nomor 4310 dari Abdulah bin Amru bin Ash berkata, “Saya menghafal dari Rasulullah saw sebuah hadits yang tidak pernah aku lupakan, saya mendengarnya bersabda, ‘Sesungguhnya tanda Kiamat yang pertama kali muncul adalah terbitnya matahari dari barat, keluarnya binatang bumi kepada manusia di waktu dhuha. Apa pun yang muncul terlebih dahulu maka yang lain akan segera menyusul di belakangnya.”


Cobalah direnungkan. TIDAK ADA BUKTI NYATA kalau awloh itu TUHAN YG MAHA KUASA, selain cuma atas ngaku-ngakunya Muhammad saja, dengan bermodalkan TRIBUL. TRIBUL adalah 3 CARA NGIBUL gaya Awloh/Muhammad. TRIBUL adalah cara-cara yang biasa diandalkan oleh Muhammad/awloh untuk membuktikan ketuhanannya. Bila TRIBUL ini gagal, maka PEDANG yang berbicara! Laughing Awloh-akbar, awloh-akbar, perangi kafir!

Sebaliknya, YHVH bukan cuma berjanji, tapi mampu merealisasikannya. Dia bukan cuma ngaku-ngaku, tapi bahkan MENUNJUKKANNYA SAAT ITU JUGA, pada zaman di mana Dia berkenan menyatakan diri-Nya, dengan KEKUASAAN YG NYATA.
Dia bukan hanya mengklaim SESUATU YG SUDAH ADA sebagai hasil karya cipta-Nya, tapi juga membuktikan lewat TINDAKAN NYATA bahwa Dia adalah TUHAN YG MAHA KUASA.

Menguatkan kibulan dengan mengatakan dirinya maha ini dan maha itu

Selain dengan TRIBUL di atas, untuk menguatkan kibulannya bahwa awloh benar-benar tuhan, maka ditempeli-lah ia dengan gelar-gelar MAHA.

Contoh:

QS 31:28. Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu (dari dalam kubur) itu melainkan hanyalah seperti (menciptakan dan membangkitkan) satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

QS 59:23. Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan Keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala Keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

QS 17:1. Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al Masjidil Haram ke Al Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Cobalah sekali lagi renungkan. Adakah gelar-gelar MAHA itu memang sesuai faktanya? Tidak. Itu semua adalah bulshit, tidak ada satu bukti pun yang menunjukkan bahwa gelar-gelar ke-MAHA-an awloh itu memang benar-benar riil dan dimiliki oleh awloh, selain daripada ngaku-ngaku dan "tong kosong nyaring bunyinya".

Semua KLAIM-KLAIM Muhammad tentang awloh-nya itu adalah NGIBUL alias BULSHIT. Itu semua adalah akal-akalan, trik licik untuk membodohi dan membohongi kita.

Untuk meyakinkan kita bahwa awloh itu benar-benar tuhan, maka dipakailah TRIBUL, 3 Cara Ngibul gaya awloh.
Bila TRIBUL ini gagal, maka PEDANG yang berbicara! Awlohu-akbar, awlohu-akbar! Evil or Very Mad Potong leher kafir! Mereka bahan bakar api neraka, bunuh mereka semua! Evil or Very Mad

Itulah kenapa AWLOH akhirnya sukses jadi tuhan sembahan umat muslim sedunia sampai detik ini. Muslim sampai begitu yakinnya bahwa awloh itu benar-benar tuhan yang telah menciptakan dunia ini, padahal tanpa disadari, mereka sudah dibodohi. Dibodohi dengan apa? TRIBUL

TRIBUL AWLOH adalah TRIK LICIK untuk membodohi dan membohongi orang-orang yang otaknya tidak cerdas.

Silakan pikir sendiri, benar atau salah apa yang saya katakan.....

Yang kita perlukan adalah MANA BUKTI KEMAHAKUASAAN AWLOH pada zaman Muhammad sendiri, dan jangan mencuri kisah-kisah nabi zaman dulu.... Itu khan YAHWEH, bukan awloh!!!!!! Evil or Very Mad

Dan juga jangan sok ngeklaim apa yang sudah ada sebagai hasil buatannya awloh, atau membual bahwa kelak di hari kiamat bla-bla-bla....... awloh baru sanggup berbuat itu............. Di manakah AKAL KESADARAN kita, sehingga kita begitu GOBLOK dapat diakali, dibodohi dan dibohongi dengan cara licik demikian?

Pembuktian macam apa itu?

Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing


Gambaran Tribul Awloh pasal 1

PAIJO MEMBUKTIKAN PANJUL MAHAKUASA

Pengritik: Apa buktinya Panjul itu Tuhan?

Paijo: Panjul mahakuasa.

Pengritik: Apa buktinya Panjul mahakuasa?

Paijo: Kemahakuasaan Panjul dibuktikan lewat mujizat nabi-nabinya. Dahulu nabi Musa diberi tongkat sakti oleh Panjul. Tongkat itu bisa berubah menjadi ular, yang memakan ular-ular hasil sihirnya dukun Mesir.

Pengritik: Apa buktinya Panjul mahakuasa?

Paijo: Sudah saya bilang, tongkat Musa berubah menjadi ular, itu adalah bukti Panjul mahakuasa. Mau lagi bukti mahakuasanya Panjul? Dahulu dia membebaskan orang israil dari kejaran Firaun, dengan mujizat yang luar biasa, yaitu membelah lautan. Dan ketika orang-orang Firaun berada di tengah lautan, Panjul menenggelamkannya.

Pengritik: Yang saya tanya, mana bukti mahakuasanya Panjul?

Paijo: Lho, khan sudah saya berikan buktinya? Masih kurang? Nih, satu lagi. Dahulu Ibrahim pernah dibakar oleh Raja Nimrod. Panjul menyelamatkannya, walaupun Ibrahim dibakar dalam tungku perapian yang menyala-nyala, nabi Ibrahim tidak terbakar sedikit pun. Oh, maha besar Panjul.

Pengritik: Wahai Paijo, itu sih bukan Panjul, tapi Tuhannya Israel yang bernama YAHWEH. Yang saya tanyakan adalah: Mana bukti mahakuasanya PANJUL-mu itu, JO...JO... PAIJOOOOO...?


Gambaran Tribul Awloh pasal 2

PAIJO MENUNJUKKAN TANDA-TANDA

KEBESARAN PANJUL

Pengritik: Apa buktinya Panjul itu Tuhan?

Paijo: Panjul mahakuasa dan kamu bisa melihat tanda-tanda kebesarannya.

Pengritik: Apa tanda-tanda kebesaran Panjul?

Paijo: Panjul adalah tuhan yang menerbitkan matahari dari sebelah timur. Nah, buktikan, apakah tuhanmu sanggup menerbitkan matahari dari sebelah barat?

Pengritik: Apa buktinya Panjul mahakuasa dan memiliki tanda-tanda kebesaran itu?

Paijo: Sudah saya bilang, Panjul menerbitkan matahari dari timur, itulah bukti mahakuasanya Panjul. Mau bukti lagi? Panjul yang menentukan jenis kelaminmu laki-laki atau perempuan. Kamu tidak pernah tahu bahwa di dunia ini bakal terlahir sebagai laki-laki atau perempuan. Hayo, kalau kamu bisa membuktikan bahwa manusia sebelum lahir telah tahu apa jenis kelaminnya atau dia sendiri yang menentukan jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, aku akan langsung sujud menyembahmu.

Pengritik: Yang saya tanya, mana bukti mahakuasanya Panjul?

Paijo: Lho, khan sudah saya berikan buktinya? Masih kurang? Nih, satu lagi. Panjul yang maha kuasa menetapkan bayi manusia terlahir keluar dari vagina perempuan. Nah, bila tuhanmu sanggup membuat bayi terlahir keluar lewat rongga mulut ibunya, aku akan langsung sujud pada tuhanmu. Satu lagi. Panjul adalah tuhan yang menciptakan bulan berbentuk bulat, dan tampak sebagai purnama, separuh, dan sabit. Sekarang sanggupkah tuhanmu mengubah bentuk bulan yang bulat itu menjadi persegi? Satu lagi. Panjul adalah tuhan yang menentukan 1 hari lamanya 24 jam. Nah, sekarang buktikan apakah tuhanmu sanggup mengubah 1 hari = 100 jam?

Pengritik: Wahai Paijo, itu sih namanya NGAKU-NGAKU....... Yang aku tanyakan adalah: Mana buktinya Panjul-mu itu mahakuasa? Jangan cuma ngaku-ngaku dong, aku pun juga bisa..... Laughing Nih: Tuhanku adalah tuhan yang menetapkan manusia bernapas lewat hidung. Nah, bisakah Panjul-mu mengubah manusia bernapas lewat dubur? Laughing


Gambaran Tribul Awloh pasal 3

PAIJO MEMBUKTIKAN BAHWA ANCAMAN

PANJUL ITU NYATA

Pengritik: Apa buktinya Panjul itu Tuhan?

Paijo: Panjul akan memasukkanmu ke dalam neraka jahanam.

Pengritik: Apa buktinya bahwa Panjul sanggup melakukan itu?

Paijo kemudian menangkap Pengritik, dan mengikatnya pada tiang di mana di sekelilingnya sudah dipersiapkan perapian.

Paijo berseru kepada para pengikutnya: "Siapkan air mendidih. Kemudian siramkan ke wajahnya, ke atas ubun-ubunnya pula. Biar dia tahu rasa, biar tahu bagaimana rasanya SIKSAAN PANJUL di neraka."

Pengritik: Oh, jadi begini ya caramu membuktikan Panjul itu tuhan yang berkuasa memasukkan manusia ke neraka? Crying or Very sad

Paijo: Sudah saya bilang, Panjul itu tuhan, tapi kamu terus ingkar padanya. Inilah akibatnya bagi orang yang ingkar. Panjul sedang menunjukkan kekuasaannya pada hari ini. Dia sedang tunjukkan di hadapanmu, di hadapan kita semua. Sesungguhnya siksaan yang kau hadapi pada hari ini adalah sebagai contoh bagi orang-orang yang ingkar. Seperti apa sakit yang kau alami ini, seperti itulah siksaan yang akan kau alami di neraka-nya Panjul, bahkan lebih dahsyat lagi. Rasailah, mampuslah, wahai bahan bakar api neraka!!!!!!! Evil or Very Mad

Kemudian Paijo menyiramkan minyak ke tubuh Pengritik sehingga api dari perapian di bawahnya menyambar cepat, maka terbakarlah Pengritik itu dan tewas di tangan Paijo, sang rasul Panjul yang mulia, berhati lembut, berbudi pekerti luhur, berakhlaqul karimah, rahmatan lil alamin.

NALAR:

Dari 3 cara pembuktian di atas, di manakah BUKTI ILAHINYA PANJUL?
Di manakah bukti bahwa PANJUL itu ada sebagai TUHAN YG MAHA KUASA?

Dan membakar manusia dengan api, adakah bukti keterlibatan Panjul di dalamnya? Bukankah itu murni perbuatan Paijo yang brutal? Di manakah letak keilahian Panjul?

Muhammad semasa hidupnya memenggali kepala musuh-musuhnya, mencongkel mata mereka, memotong tangan mereka, menyiksa mereka, menusuk dengan besi panas, menjemur mereka di tengah padang pasir hingga mati kehausan, menghinakan musuh-musuhnya dengan memperkosa dan memperbudak, adakah dari semua itu kita dapati KETERLIBATAN UNSUR SUPRANATURAL di dalamnya?

Tidakkah cara-cara Muhammad sama seperti cara-cara BAJINGAN ketika membalas musuh-musuhnya? Di manakah Allah SWT yang katanya adalah TUHAN itu?

Bila benar Allah SWT sangat benci pada kafir, kenapa dia tidak turun tangan sendiri dan menunjukkan kemahakuasaannya dengan KEKUATAN TANGANNYA SENDIRI?


Oleh: Duladi

0 komentar:

Posting Komentar

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More